Brand

Bij De Vereende Verzekeringen – voorheen Rialto – kunt u niet alleen terecht voor het verzekeren van uw woonhuis, bedrijfspanden, maar ook voor de daarin aanwezige inboedel/inventaris. Hieronder geven we per product de belangrijkste kenmerken weer.

Woonhuis

  • Uitgebreide dekking tegen schade door bijvoorbeeld brand, blikseminslag, storm, inbraak, diefstal, vandalisme, neerslag en glasschade;
  • Eigen risico voor iedere schade bedraagt €1.000,- per gebeurtenis, behalve voor glas- en stormschade.
  • Bonuskorting na een schadevrije periode, welke kan oplopen tot 30%. Bij schade terugval naar 0%.

Bekijk de polisvoorwaarden voor de woonhuisverzekering

Inboedel

  • Uitgebreide dekking tegen schade door bijvoorbeeld brand, inbraak, diefstal, blikseminslag, ontploffing, storm en neerslag;
  • Altijd minimaal €250,- eigen risico per gebeurtenis;
  • Gemaximeerde vergoeding voor kostbaarheden, kunstvoorwerpen en lijfsieraden van €1.500,- euro;
  • Audio, audiovisuele- en computerapparatuur tot maximaal €5.000,- per gebeurtenis;
  • Bonuskorting na een schadevrije periode welke kan oplopen tot 30%, bij schade terugval naar 0%;
  • Geld en geldwaardig papier uitgesloten, evenals schroei, zeng- en smeltschaden. Ook schade als gevolg van langzaam inwerkend vocht door onvoldoende onderhoud is niet gedekt.

Bekijk de polisvoorwaarden voor de inboedelverzekering

Overige bijzonderheden

De Vereende verzekeringen biedt geen premier risque dekking, onderverzekering is van toepassing. Ook biedt de maatschappij géén voorlopige dekking aan. Aan polisvoorwaarden kunnen rechten worden ontleend.