Aansprakelijkheidsverzekering particulieren

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) bent u verzekerd voor letsel- en zaakschade die u toebrengt aan anderen en waar u de verantwoordelijkheid voor draagt. Ook eventuele gevolgschade – soms ook indirecte schade genoemd – valt onder de verzekering.

Polis voor alleenstaanden en gezinnen

Wanneer u een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren wilt afsluiten, heeft u de keuze uit twee mogelijkheden: een polis voor alleenstaanden of een gezinspolis. De eerste beschermt uiteraard alleen uzelf tegen de financiële gevolgen van schade. De gezinspolis dekt u, uw echtgeno(o)t(e), ongehuwde partner en minder- en meerderjarige (stief- en/of pleeg-) kinderen. Dit geldt zowel voor kinderen die thuis wonen als op kamers (studie). Ook (groot- en/of schoon)ouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten die bij u inwonen zijn dan verzekerd.

Wat is verzekerd?

Met de AVP is zowel de letsel- als zaakschade verzekerd die u toebrengt aan anderen en waarvoor u aansprakelijk bent. Ook de gevolgschade (indirecte schade) is gedekt op de AVP. De AVP geldt ook als een huisdier schade toebrengt. U bent verzekerd tot een bedrag van € 1.000.000,-.

Wat is niet verzekerd?

Schade aan gehuurde spullen, schade door of met een motorvoertuig, bijvoorbeeld een auto, schade door sport & spel en schade tijdens werken zijn uitgesloten. Schade door een misdrijf, roekeloosheid of opzettelijk toegebrachte schade is vanzelfsprekend ook niet verzekerd.

Voor meer informatie over wat wel en niet verzekerd is, verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden. Een beknopte samenvatting vindt u in deze verzekeringskaart. Aan polisvoorwaarden kunnen rechten worden ontleend.

Indicatie van de premie

Voor een alleenstaande bedraagt de premie €83,05. Voor een gezin komt de premie neer op €106,98. Deze bedragen zijn exclusief poliskosten en assurantiebelasting (21 procent) en onder voorbehoud van tariefwijzigingen.

Hoogte eigen risico

Het standaard eigen risico bedraagt €250,- per gebeurtenis. Dit bedrag wordt ingehouden op de uitkering. Het kan voorkomen dat de Vereende een hoger eigen risico noodzakelijk acht als iemand voorheen veel (grote) schades heeft geclaimd.

Interesse in een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Ook is het mogelijk om een offerte aan te vragen. Vul hiervoor het aanvraagformulier in en stuur deze per e-mail of per post naar ons op. Wij streven ernaar binnen één werkdag een offerte uit te brengen. De dekking gaat pas in als aan alle voorwaarden is voldaan en de volledige premie is betaald aan ons kantoor.