- www.veldhuizen-partners.nl

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Verzekeringen

Stapelpolis

Het huismerk van ons kantoor, De Stapelpolis, is het Woon- & Vrije Tijdspakket.
Inclusief 24- uurs Schade service voor reparaties in en om het huis en voor directe hulp tijdens vakantie (wereldwijd).

Stapelpolis voor wie?

Alle particulieren huishoudens in Nederland.

Wat wordt verzekerd?

 • Woonhuis

 • Inboedel

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

 • Rechtsbijstandverzekering

 • Doorlopende reisverzekering

Uw voordelen:

 • Zeer ruime polisvoorwaarden;

 • Garantie tegen onderverzekering van woonhuis en inboedel(waardemeter);

 • Wereldwijde dekking voor schade aan audio, visuele- en computerapparatuur en lijfsieraden;

 • Dekkingen sluiten naadloos op elkaar;

 • 24 uurs Schade Service voor reparaties in en om het huis en voor directe hulp tijdens vakantie (wereldwijd);

 • Geen toeslag voor termijnbetaling;

 • Premies zijn afgestemd op de gezinssituatie;

 • Wanneer u meerdere verzekeringen heeft kan de Stapelpolis korting oplopen tot 10%;

 • Geen eigen risico bij schade, behalve bij stormschade en totaalverlies audio- telefoon e.d.;

U bent vrij om te kiezen welke rubrieken u wilt verzekeren. Meerdere rubrieken lonen, want dan kan de pakketkorting oplopen tot 10%.
Binnen de Stapelpolis geldt de volgende pakketkorting:

Aantal hoofdrubrieken

Pakketkorting

2

3%

3

5%

4

8%

5 of meer

10%

 

De Stapelpolis is een 1-jarig contract met een vaste contractsvervaldag van 1 januari. De Stapelpolis is nadien dagelijks opzegbaar, met een opzegtermijn van één maand.

Dekking Woonhuis:

-Woning, bijgebouwen fundering en vaste erfafscheiding verzekerd tegen de belangrijkste van buiten komende onheilen, zoals brand, storm, inbraak, vandalisme en leidingbreuk (waterschade)
-Garantie tegen onderverzekering bij gebruik geldige waardemeter
-Geen standaard eigen risico, behalve bij stormschade (€ 250,-)
-Glas is standaard verzekerd
-Mogelijkheid tot meeverzekeren vakantiehuis

Bij houtenverdiepingsvloeren geldt een toeslag op de premie van 0,20 promille.

Dekking Inboedel:

-Garantie tegen onderverzekering bij gebruik geldige waardemeter of officiële taxatie
-Diefstal van inboedel uit de auto of caravan is verzekerd tot € 500,-
-Zuiver verlies of vermissing is niet verzekerd
-Standaard is meeverzekerd;

 • audio-, visuele en computerapparatuur € 5.000,- (buitenhuis) en € 10.000,- (binnenhuis)

 • lijfsieraden € 2.500,- (buitenhuis) en € 6.000,- (binnenhuis); huurdersbelang is verzekerd mits

   inboedelwaardemeter is ingevuld.
-Geen eigen risico bij reparatie van een smartphone en audiovisuele apparatuur via Smartphort, behalve bij totaalverlies
-Indien er een politiekeurmerk aanwezig is, dan wordt er een korting toegepast van 10%

Aan polisvoorwaarden kunnen rechten worden ontleend.

Onderstaande premies zijn bestemd voor niet afwijkende risico's. Dat wil zeggen dat de bouwaard van het woonhuis steen/hard is, alsmede dat de inboedel, audio- visuele- en computerapparatuur en lijfsieraden zich in zo'n woonhuis bevinden. Als de bouwaard anders is dan steen/hard, kan een premietoeslag gelden, kan alleen op aanvraag.

Tariefgroep

Woonhuis/Bijgebouw/huurders/
appartements-
eigenarenbelang

Inboedel

Audio-/visuele-computerapparatuur boven
€ 10.000,-

Lijfsieraden boven
€ 6.000,-

0

€ 0,96

€ 1,91

€ 11,59

€ 11,59

1

€ 1,12

€ 2,23

€ 15,94

€ 15,94

2

€ 1,20

€ 2,71

€ 20,27

€ 20,27

3

€ 1,28

€ 3,02

€ 24,62

€ 24,62

4

€ 1,60

€ 3,42

€ 28,96

€ 28,96

5

€ 1,67

€ 4,14

€ 33,31

€ 33,31

6

€ 1,91

€ 4,77

€ 37,64

€ 37,64

7

€ 2,01

€ 4,70

€ 41,99

€ 41,99

8

€ 2,06

€ 5,57

€ 46,33

€ 46,33

9

€ 2,23

€ 5,57

€ 50,67

€ 50,67

10

€ 2,64

€ 6,14

€ 50,67

€ 50,67

Mogelijk dat wij voor Regio 5 en hoger een ander product adviseren onder andere in verband met de premie.

Dekking Aansprakelijkheid

-Keuze uit de verzekerde bedragen € 1.250.000,- en € 2.500.000,-
-Wereldwijde dekking
-Thuiswonende meerderjarige ongehuwde kinderen en studerende, uitwonende kinderen standaard meeverzekerd
-Huispersoneel wat werkzaamheden uitvoert voor verzekerde standaard meeverzekerd
-Schade door huisdieren gedekt
-Geen algemeen eigen risico

Gezinssamenstelling

€ 1.250.000,-

€ 2.500.000,-

Eenouder gezin

€ 51,48

€ 64,92

Gezin/samenwonende met kinderen

€ 56,64

€ 69,48

Gezin/samenwonende zonder kinderen

€ 51,48

€ 64,92

Eenpersoonshuishouden/alleenstaande

€ 30,96

€ 37,08

Toeslagen voor

Jagersrisico

€ 56,65

€ 70,04

Verhuurde woningen (per woning)

€ 11,85

€ 15,45

Klussen (verzekerd bedrag maximaal € 12.500,-)

€ 23,18

€ 23,18

Bezit van 10 tot maximaal 25 grote dieren

€ 20,60

€ 33,48

Bovengenoemde premies zijn exclusief poliskosten en assurantiebelasting.

 
 

Dekking Rechtsbijstand

-Juridische bijstand en adviezen voor alle gezinsleden
-Telefonische adviesservice
-Voor alle rechtsgebieden geldt binnen Europa en landen rondom Middellandse Zee een verzekerde som van € 60.000,-
(dit geldt niet voor verhaal- en strafzaken). Daarbuiten € 5.000,-.
-Geen francise (minimum belang) voor strafrechtsbijstand en juridische adviezen. In overige situaties geldt een franchise van
 € 175,-.
-Biedt bescherming tegen vrijwel iedere denkbare situatie, zoals:

 • Verhalen van materiële schade;

 • Verhalen van letselschade door bijvoorbeeld mishandeling;

 • Arbeidsrechtelijke geschillen met werkgevers;

 • Geschillen over de toepassing van sociale verzekeringswetten;

 • Geschillen over aankoop van producten;

 • Geschillen over (verzekerings)overeenkomsten;

 • Conflicten met buren;

 • Mediation bij echtscheiding (dekkingssom € 3.000)

Jaarpremies zijn op basis van gezinssamenstelling. De premies worden jaarlijks geïndexeerd.

Gezinssamenstelling

Jaarpremie

Gezin/samenwonenden

€ 233,28

Eenpersoonshuishouden

€ 204,12

Toeslagen voor

Motorrijtuigen

€  24,84*

Fiscaal Recht/Vermogensbeheer

€  32,40

Statutair directeur

€ 128,75

Verhuurde wooneenheden en bedrijfspanden

op aanvraag

* Als het motorrijtuig bij Nedasco is verzekerd, geldt een toeslag van € 17,00 in plaats van € 23,00.

Rubriek Doorlopende Reis

-Standaard wereldwijde dekking voor alle gezinsleden.
-90 dagen per jaar verzekerd. Dit kan worden uitgebreid.
-Bagagedekking.
-Wintersport standaard meeverzekerd.
-Zakenreis mee te verzekeren.
-Uitgebreide basisdekking;

 • bagage € 2.500,- per persoon en € 5.000,- voor alle verzekerden samen);

 • onvoorziene kosten (kostprijs);

 • geneeskundige kosten (kostprijs);

 • inclusief annuleringsdekking ( €3.500,- per reis)

-Schade aan het vakantieverblijf is verzekerd.
-Geen leeftijdsbeperking voor ongehuwde kinderen die thuis wonen en kinderen die uitwonend zijn voor studie. Ook als zij zelfstandig op vakantie gaan, zijn ze verzekerd.
-Ook weekenden en reisjes van enkele dagen met de boot, caravan of naar een vakantiewoning zijn verzekerd. Ook als deze niet vooraf zijn geboekt.

Gezinssamenstelling

In combinatie met rubriek inboedel

Zonder combinatie met rubriek inboedel

Gezin/samenwonend met kinderen

€ 125,04

€ 198,48

Gezin/samenwonend zonder kinderen

€  95,04

€ 150,96

Man/vrouw met kinderen

€  68,04

€ 113,52

Eenpersoons huishouden

€  65,04

€  93,00

 

Toeslag voor zakenreizen

25%

25%

Uitbreiding geldigheidsduur

30 dagen

€ 16,00

60 dagen

€ 32,00

90 dagen

€ 48,00

Extra annuleringskosten boven de € 3.500,-

Over het verschil tussen de standaard annuleringskosten van € 3.500,- en het nieuw verzekerd bedrag wordt 4% toeslag in rekening gebracht.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu