- www.veldhuizen-partners.nl

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

De Vereende Verzekeringen

Voor wie is de praalwagenverzekering?

• U bent eigenaar van een tractor of (vracht-)wagen die als praalwagen of als trekker
van een praalwagen wordt gebruikt.
• U bouwt zelf een praalwagen.
• U bouwt samen met uw vrienden een praalwagen
• U organiseert als carnavalsvereniging een optocht van praalwagens.

Waarvoor bent u verzekerd?
Met de praalwagenverzekering voorkomt u niet alleen dat u zelf financiële schade lijdt
als gevolg van een ongeval met de praalwagen, maar zorgt u er ook voor dat áls er wat
mis gaat, het slachtoffer goed opgevangen wordt. U kunt de praalwagenverzekering uitbreiden
met een ongevallendekking voor de mensen die meerijden met de praalwagen.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de praalwagenverzekering?

• De praalwagen is altijd een motorrijtuig. De verzekering geldt niet voor bijvoorbeeld
loopgroepen of karren die door dieren worden getrokken.

  • Zowel de praalwagen als het trekkend voertuig is voor aansprakelijkheid verzekerd.

• U kunt deelname aan meerdere optochten in één keer verzekeren.
• Als vereniging kunt u alle deelnemende praalwagens aan uw optocht verzekeren.
In één keer. En zijn het er vijf of meer? Dan krijgt u korting op de premie.
• U kunt aanvullend een ongevallendekking voor passagiers en bestuurder afsluiten.
• U kunt de praalwagen op tijd en veilig vervoeren. Want uw dekking gaat in één dag voor
de optocht en eindigt één dag na de optocht.
• U bent ook verzekerd in België en Duitsland. Tenminste, als de optocht start en/of
eindigt in Nederland.
• Als u de verzekering afsluit, zijn de voertuigen technisch in orde. Dit toont u aan met een
 APK-goedkeuring. Of met een verklaring van technische deugdelijkheid als het voertuig
geen APK-keuring meer kan krijgen.

Op welke momenten bent u verzekerd? Tijdens:
• deelname aan de optocht;
• de rit (zonder passagiers)naar de startplaats van de optocht;
• het vervoer van de praalwagen ( zonder passagiers) na de optocht.

Meer dan 1 persoon (exclusief de bestuurder) op de praalwagen? LET DAN OP:
Bevinden er zich 1 of meer personen (exclusief de bestuurder) op de praalwagen/platte kar?
Dan moet aan de volgende eisen voldaan te worden:

- Van belang is de omheining waarachter de personen op de praalwagen/platte kar staan. De omheining
 moet minimaal 1.20 meter hoog zijn. Ook moet deze deugdelijk zijn bevestigd aan de praalwagen of platte kar:
 zodanig dat deze niet breekt of doorbuigt wanneer de aanwezige personen er tegenaan leunen.
- Op een hoogte van 60 centimeter gemeten vanaf de vloer van de praalwagen/platte kar moet ook een
 dwarsbalkconstructie zijn gemonteerd die voorkomt dat personen onder de omheining door kunnen klimmen of vallen.

Tijdens de rit in de optocht moeten de bestuurder en de zich op de praalwagen of platte kar bevindende personen zich
houden aan de volgende regels;


- De gemeente heeft een vergunning afgegeven of ontheffing verleend voor deelname aan een optocht. Gedurende de optocht mag niet van de in de vergunning/- ontheffing vermelde route worden afgeweken.
- Er mag maximaal 20 kilometer per uur worden gereden wanneer personen op de praalwagen/platte kar aanwezig zijn.
- Het is niet toegestaan dat gedurende de rit personen op- of afstappen van de praalwagen/platte kar. De hierdoor ontstane schade aan personen is niet verzekerd.
- Tijdens de rit van de stalling naar de optocht en tijdens de rit van de optocht terug naar de stalling mogen er nooit personen op de praalwagen/platte kar aanwezig zijn.
- De bestuurder dient minimaal 18 jaar oud én in bezit te zijn van het wettelijk voorgeschreven
rijbewijs voor het (trekkend) motorrijtuig.

Wordt er niet aan deze eisen voldaan? Dan is het helaas niet mogelijk om een praalwagenverzekering
af te sluiten. Deze eisen zijn vastgelegd in de voorwaarden.
Wanneer bij schade blijkt dat niet aan deze eisen is voldaan, heeft de maatschappij het recht
de schade-uitkering te verhalen op de verzekeringnemer.

U bent verzekerd voor aansprakelijkheid
De Vereende Praalwagenverzekering biedt dekking voor schade die u veroorzaakt met of door het
voertuig aan personen of zaken. De Vereende verzekert u:

tot € 1.120.000,- per gebeurtenis voor schade aan zaken;
tot € 5.600.000,- per gebeurtenis voor schade aan personen.

Wat betaalt u aan premie?
De premie bedraagt € 127,50 per object per optocht.

U bent verzekerd voor ongevallen
Met de ongevallendekking op de Praalwagenverzekering van de Vereende bent u verzekerd voor
ongevallen die personen die meerijden overkomen. De verzekering biedt dekking aan maximaal 10 personen.
Rijden er meer dan 10 personen mee? Dan wordt de dekking naar rato aangepast.
De Vereende biedt een keuze uit twee combinaties:

Combinatie 1
De verzekerde bedragen luiden per persoon:
A. Overlijden € 10.000
B. Blijvende algehele invaliditeit € 20.000
D. Dokterskosten (subsidiair) €   1.000

Wat betaalt u aan premie?
De premie voor combinatie 1 bedraagt 31,25 per object per optocht.

Combinatie 2
De verzekerde bedragen luiden per persoon:
A. Overlijden € 20.000
B. Blijvende algehele invaliditeit € 40.000
D. Dokterskosten (subsidiair) €   2.000

Wat betaalt u aan premie?
De premie voor combinatie 2 bedraagt 62,50 per object per optocht.

Alle hierbovengenoemde premies zijn exclusief € 12,50 poliskosten en assurantiebelasting.
U betaalt geen assurantiebelasting over de ongevallenpremie. Verzekert u 5 of meer objecten tegelijk op 1 polis?
Dan krijgt u 10% korting over de hele premie.  

Aan polisvoorwaarden kunnen rechten worden ontleend. Acceptatie en premie voorbehouden.

"Boer failliet na deelname aan carnavalsoptocht"

Bovenstaande klinkt misschien wat vreemd, maar zou zomaar op waarheid kunnen berusten. Vaak biedt uw bestaande tractorverzekering namelijk geen dekking voor schade, wanneer de tractor (of ander landbouwmaterieel) niet zakelijk wordt gebruikt. En, deelname aan een carnavalsoptocht - hoe leuk ook - wordt nog steeds niet beschouwd als zakelijk gebruik.

Gaat er tijdens een carnavalsoptocht iets mis, waardoor u met uw tractor bijvoorbeeld letsel toebrengt aan een van de omstanders, zal uw verzekeringsmaatschappij het slachtoffer schadeloos moeten stellen, maar de schade vervolgens gaan verhalen op u. Aangezien dit soort schades kunnen oplopen tot enkele honderdduizenden euro's zou hierdoor zelfs het voortbestaan van uw onderneming in gevaar kunnen komen!

Informeer daarom bij ons hoe het met uw verzekering is gesteld. En blijkt dat er inderdaad geen dekking bestaat bij deelname aan een carnavalsoptocht, vraag dan naar de praalwagenverzekering van De Vereende Verzekeringen (voorheen Rialto).

Nadere informatie kunnen wij u desgewenst telefonisch verstrekken, tijdens kantooruren. Ons telefoonnummer is: 038 - 460 27 27.

Na ontvangst van een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor de praalwagenverzekering kunnen wij meestal binnen één werkdag voor een offerte zorg dragen. De dekking gaat pas in, als u de voorwaarden, genoemd in de offerte, heeft geaccepteerd en de volledige premie, kosten/fee en eventueel depotbedrag is voldaan aan ons kantoor en wij dit hebben gemeld aan de maatschappij.

Uiteraard kijken wij ook nog of er een voordeligere oplossing is voor u. Bel voor nadere informatie telefoonnummer: 038 - 460 27 27.

Het aanvraagformulier kunt u per post naar ons toesturen, scannen (e-mailen).

Postadres:    Veldhuizen & Partners Assurantiën
                  Luteynmarke 30
                  8016 NA  ZWOLLE

Ons e-mailadres is: info@veldhuizen-partners.nl


Aanvraagformulier praalwagenverzekering


Polisvoorwaarden motorrijtuigenverzekering

 
 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu