- www.veldhuizen-partners.nl

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

De Vereende Verzekeringen

Bij De Vereende Verzekeringen (voorheen Rialto) kunt u niet alleen terecht voor het verzekeren
van uw woonhuis maar ook voor de daarin aanwezige inboedel. Onderstaand vermelden wij even
per product de bijzondere kenmerken.

Woonhuis

  •    Uitgebreide dekking tegen schade door bijvoorbeeld brand, blikseminslag, storm, inbraak

        diefstal, vandalisme, neerslag en glasschade

  •    Eigen risico voor elke schade 1.000,- euro per gebeurtenis (dus glas eigenlijk niet verzekerd)

  •    Bonuskorting na een schadevrije periode welke kan oplopen tot 30%! Bij schade terugval naar 0%.


Inboedel

  •    Uitgebreide dekking tegen schade door bijvoorbeeld brand, inbraak, diefstal, blikseminslag,

        ontploffing, storm en neerslag.

  •    Altijd minimaal 250,- euro eigen risico per gebeurtenis.

  •    Gemaximeerde vergoeding voor kostbaarheden, kunstvoorwerpen en lijfsieraden van 1.500,- euro.

  •    Audio, audiovisuele- en computerapparatuur tot maximaal 5.000,- euro per gebeurtenis

  •    Bonuskorting na een schadevrije periode welke kan oplopen tot 30%! Bij schade terugval naar 0%

  •    Geld en geldwaardig papier uitgesloten evenals schroei, zeng- en smeltschaden. Ook schade als

        gevolg van langzaam inwerkend vocht door onvoldoende onderhoud is niet gedekt.

Acceptatie

In tegenstelling tot hetgeen vaak gedacht wordt, heeft De Vereende geen acceptatieplicht.
Er zullen altijd gevallen blijven waar ook De Vereende geen oplossing meer kan bieden.
Dient u echter altijd een aanvraag in met, nogmaals juiste en volledige informatie.
U kunt er op rekenen dat De Vereende uw zaak serieus bekijkt en tracht tot een oplossing te komen.
Helaas accepteert De Vereende geen woonwagens meer.

Acceptatiegrenzen


Inboedels tot een verzekerd bedrag van 100.000,- euro kunnen voor verzekering in aanmerking komen.
Huurdersbelang kan meeverzekerd worden tot een maximum van 25% van het verzekerde bedrag
voor inboedel.

Overige bijzonderheden

De Vereende verzekeringen biedt geen premier risque dekking, onderverzekering is van toepassing.
De Vereende Verzekeringen biedt géén voorlopige dekking.

De polisvoorwaarden voor de inboedelverzekering

De polisvoorwaarden voor de woonhuisverzekering

Het aanvraagformulier

Uiteraard kijken wij ook nog of er elders een voordeligere oplossing is voor u. Bel voor nadere informatie
telefoonnummer: 038 - 460 27 27.

Het aanvraagformulier kunt u per post naar ons toesturen of scannen (e-mailen).

Postadres:    Veldhuizen & Partners Assurantiën
                  Luteynmarke 30
                  8016 NA  ZWOLLE

Ons e-mailadres is: info@veldhuizen-partners.nl

Binnen één werkdag kunnen wij meestal voor een offerte zorgdragen. De dekking gaat pas in,
als u de voorwaarden, genoemd in de offerte heeft geaccepteerd en de volledige premie,
kosten/fee en eventueel depotbedrag is voldaan aan ons kantoor, en wij dit hebben gemeld
aan De Vereende. Ons kantoor ontvangt een polisnummer, welke wij aan u kenbaar zullen maken.Verzekeringskaart inboedelverzekering  

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu