- www.veldhuizen-partners.nl

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

De Vereende Verzekeringen

Voor wie?
U kunt bij de Vereende terecht wanneer u uw risico niet kunt verzekeren in de reguliere verzekeringsmarkt.
Uw vorige verzekeraar heeft uw polis beëindigd in verband met premie-achterstand of een te groot schadeverleden.
Wellicht heeft u een strafrechtelijk verleden of heeft u ooit fraude gepleegd waardoor een andere verzekeraar u niet
accepteert. Dan kunt u wel bij de Vereende terecht.

Wie zijn verzekerd?

U heeft twee mogelijkheden: een polis voor alleenstaanden of een gezinspolis.
De eerste beschermt uiteraard alleen uzelf tegen de financiële gevolgen van de schade.
De gezinspolis dekt u, uw echtgeno(o)t(e), ongehuwde partner en minder- en meerderjarige
(stief- en/of pleeg) kinderen. Of ze nu thuis wonen of op kamers (studie).
Maar ook (groot- en/of schoonouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten die bij u inwonen zijn dan verzekerd.

Indicatie premie

Alleenstaande      €   83,05
Gezin                  € 106,98

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief poliskosten en assurantiebelasting (21%) en onder voorbehoud
van tariefswijzigingen.

Wat is verzekerd?


Met de AVP is zowel de letsel- als zaakschade verzekerd die u toebrengt aan anderen en waarvoor u aansprakelijk bent.
Ook de gevolgschade (indirecte schade) is gedekt op de AVP. De AVP geldt ook als een huisdier schade toebrengt.
U bent verzekerd tot een bedrag van € 1.000.000,-

Wat is het eigen risico?

Het standaard eigen risico bedraagt € 250,- per gebeurtenis (dit wordt bij schade ingehouden op de uitkering).
Het kan voorkomen dat de Vereende een hoger eigen risico noodzakelijk acht als iemand bij hun komt en voorheen veel
(grote) schades heeft geclaimd.

Wat is niet verzekerd?

Schade aan gehuurde spullen, schade door of met een motorvoertuig, bijvoorbeeld een auto, schade door sport & spel en schade
tijdens werken zijn uitgesloten. Schade door een misdrijf, roekeloosheid of opzettelijk toegebrachte schade is vanzelfsprekend ook niet verzekerd.

Uiteraard kijken wij ook nog of er een voordeligere oplossing is voor u.
Bel voor nadere informatie telefoonnummer: 038 - 460 27 27.

Het aanvraagformulier kunt u per post naar ons toesturen of scannen (e-mailen).

Postadres:    Veldhuizen & Partners Assurantiën
                  Luteynmarke 30
                  8016 NA  ZWOLLE

Ons e-mailadres is: info@veldhuizen-partners.nl

Binnen één werkdag kunnen wij meestal voor een offerte zorgdragen. De dekking gaat pas in, als u
de voorwaarden, genoemd in de offerte, heeft geaccepteerd en de premie door ons kantoor is ontvangen
en wij dit hebben gemeld aan De Vereende. Ons kantoor ontvangt een polisnummer, welke wij aan u kenbaar zullen maken.Aanvraagformulier aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu