- www.veldhuizen-partners.nl

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

De Vereende Verzekeringen

Ja, de AansprakelijkheidsVerzekering Particulieren (AVP) van De Vereende
Verzekeringen (voorheen Rialto) zou ook voor u veel kunnen betekenen...

Op maat gesneden voor de particulier

U heeft het vast wel eens meegemaakt: u wordt aansprakelijk gesteld voor schade aan
andermans zaken. Dat kan materiële schade zijn of onopzettelijk toegebracht letsel.
Een ongeluk zit in een klein hoekje. En dat kan u soms veel geld kosten.
Vanaf nu is dat verleden tijd. De unieke AVP van De Vereende Verzekeringen (voorheen Rialto)
biedt een uitstekende financiële bescherming, voor u op maat gesneden.

Wie zijn verzekerd?

U heeft twee mogelijkheden: een polis voor alleenstaanden of een gezinspolis.
De eerste beschermt uiteraard alleen uzelf tegen de financiële gevolgen van de schade.
De gezinspolis dekt u, uw echtgeno(o)t(e), ongehuwde partner en minder- en meerderjarige kinderen,
of ze nu thuis wonen of op kamers (studie). U ziet, met de AVP van De Vereende kunt u alle kanten op.

Wat is verzekerd?

Onze AVP-polis dekt een breed pakket aan mogelijke schaden aan derden.
Bijvoorbeeld schade veroorzaakt door uw kinderen en huisdieren.
Maar ook als u aansprakelijk wordt gesteld omdat u met uw surfplank, deltavlieger, motormaaimachine
of modelbootje schade veroorzaakt. Tevens dekt de AVP in veel gevallen schade aan woning of woonboot,
schade door brand aan uw vakantieverblijf, inclusief de inboedel en zelfs schade die is ontstaan aan uw
huurwoning door een antenne.

Wat is niet verzekerd?

Net als in elke andere polis is een aantal zaken niet gedekt.
Bijvoorbeeld schade die wordt toegebracht met motorrijtuigen en -vaartuigen of luchtvaartuigen
(op enkele uitzonderingen na) en opzettelijk toegebrachte schade door een verzekerde ouder dan 14 jaar.
Ook schade, toegebracht terwijl de veroorzaker onder invloed van alcohol of drugs verkeert, wordt niet vergoed.
Wanneer u een vriend of familielid tijdens een verhuizing bij wijze van vriendendienst helpt en per ongeluk een
dure vaas omgooit, wordt deze schade niet door de AVP gedekt. De Vereende-AVP kent bovendien een opzichtclausule,
waarin wordt bepaald dat schade aan zaken die u in gebruik of van anderen in bruikleen heeft, niet wordt vergoed.

Overal en altijd

Woont u in Nederland, maar reist u veel naar het buitenland? Geen probleem, want de AVP-polis van
De Vereende is over de gehele wereld geldig. En, nog een voordeel, deze polis dekt ook de soms hoog oplopende kosten
(bijvoorbeeld proceskosten) wanneer u onterecht aansprakelijk wordt gesteld voor deze schade.
Zelfs tot boven het verzekerde bedrag. Ook dan biedt de AVP-polis van De Vereende dus uitkomst.

Uiteraard kijken wij ook nog of er een voordeligere oplossing is voor u.
Bel voor nadere informatie telefoonnummer: 038 - 460 27 27.

Het aanvraagformulier kunt u per post naar ons toesturen of scannen (e-mailen).

Postadres:    Veldhuizen & Partners Assurantiën
                  Luteynmarke 30
                  8016 NA  ZWOLLE

Ons e-mailadres is: info@veldhuizen-partners.nl

Binnen één werkdag kunnen wij meestal voor een offerte zorgdragen. De dekking gaat pas in, als u
de voorwaarden, genoemd in de offerte, heeft geaccepteerd en de premie door ons kantoor is ontvangen
en wij dit hebben gemeld aan De Vereende. Ons kantoor ontvangt een polisnummer, welke wij aan u kenbaar zullen maken.Aanvraagformulier aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu